Start > Länkar > Kommentar om Lars Wilsson's hemsida

Lars Wilsson's hemsida, kommentarer och synpunkter

Lars Wilsson's hemsida

Har skrivit om välfärdens ohälsa bland annat. På baksidan på andra upplagan av Välfärdens ohälsa: Naturlig mat ger naturlig hälsa, 2:a Upplagan kan man läsa:
I sin nya form kommer Välfärdens ohälsa förhoppningsvis att skapa reda i den debatt som i massmedia blivit alltmer förvirrad under de senaste åren. Allmänheten måste få klart för sig att kostråden från våra hälsovårdande myndigheter till stor del grundas på ekonomiska intressen snarare än på vetenskap och beprövad erfarenhet.


Länk: Lars Wilsson's hemsida
Kommentarer och synpunkter


Lägg till en kommentar


Kommentar Ditt namn
Emejl (kommer inte att visas)
Ange resultatet av 3 + 4 (spamskydd)


Lägg till kommentar

Bookmark and Share