Start > Skaldemans ratio

Skaldemans ratio

Sten Sture Skaldeman har kommit på ett sätt att räkna om man ligger rätt i fördelningen mellan fett, protein och kolhydrater. Han har tagit fram detta ratio för de som inte vill hålla på att väga och räkna allt.

Skaldemans ratio = Fett / (Protein + Kolhydrater)

Ett ratio på 1,0 är ganska bra för de som vill gå ned i vikt. Har man en massa övervikt på mer än 50 kg, så kanske man ska ha en ratio på över 1,2. Däremot om man har en liten övervikt så räcker det med ett ratio på 0,75.

Läs mera i Sten Sture Skaldemans böcker där han tar upp detta noggrannare.

ät dig ner i vikt av Sten Sture Skaldeman

GI-Noll! : för kvinnor som vill äta sig smala av Sten Sture Skaldeman
Bookmark and Share